Missie

Missie

Het is de missie en rol van Multimeat om een ​​partner te zijn in de petfoodindustrie, zowel aan de vraagzijde als aan de aanbodzijde van het bedrijfsleven. Enerzijds door substantiële posities in te nemen richting leveranciers van bijproducten, maar ook door zelf bijproducten en petfood te produceren. Aan de andere kant zijn we in staat om producenten en retailers van petfood een breed scala aan specialiteiten aan te bieden, van een verscheidenheid aan voornamelijk exotische soorten. Wij leveren just in time.

Onze kracht ligt in exoten en vleesspecialiteiten en bijproducten, geleverd naast meer gecommodificeerde bijproducten.

Warehousing is een essentieel onderdeel van onze strategie, omdat het ons in staat stelt om seizoensproducten het hele jaar door op te slaan en aan onze klanten te leveren.
Onze natuurlijke hulpbronnen zijn eindig en de wereldbevolking groeit. Met de stijgende vraag naar eiwit is het onze gedeelde verantwoordelijkheid om het gebruik en de waarde van ons vee en onze natuurlijke hulpbronnen te optimaliseren.

Multimeat neemt dit ter harte; we doen niet aan afval. We beschouwen elk stuk vlees en elk bijproduct als inherent waardevol en waarvoor een markt en/of gebruik kan worden gevonden, of het nu gaat om de markt voor menselijke consumptie, de petfoodindustrie, voor farmaceutica, leer of voor andere technische toepassingen. Deze holistische benadering stelt ons in staat het dier ten volle te waarderen en ongebruikt dierlijk materiaal tot een absoluut minimum te herleiden.

Met dit in gedachten zien we dierlijke bijproducten en huisdiervoeding als een product met een hoge betrokkenheid. Wij handelen dienovereenkomstig, naar het beste van onze capaciteiten.